Persoonlijk en duidelijk belastingadvies van Barbara Bonnema.

Voor goed, eerlijk en helder advies aan organisaties en particulieren over belastingen en financiën bent u bij mr. Barbara Bonnema aan het juiste adres.

NEEM NU CONTACT OP

CONTACT

Voor advies waarop u kunt vertrouwen ---------

Veel mensen en organisaties zien op tegen het afhandelen van hun belastingzaken en zoeken daar hulp bij. Bent u niet gespecialiseerd in belastingen, dan is het geen eenvoudige klus en kunt u belangrijke zaken makkelijk over het hoofd zien.  Ik help u door complexe materie in begrijpelijke taal voor u te analyseren en met u mee te denken. U bent verzekerd van pragmatisch advies en de meest efficiënte en fiscaal voordelige oplossing. Als universitair opgeleide adviseur met brede ervaring in het vak ben ik aangesloten bij het Register Belastingadviseurs en de Nederlandse Organisatie voor Executeurs.

MIJN DIENSTEN

Hulp bij persoonlijke vraagstukken.

Financieel advies of fiscaal-juridische hulp is niet alleen voor organisaties van toegevoegde waarde. Ook als individu, directeur-grootaandeelhouder of als erfgenaam kunt u te maken krijgen met financiële of fiscale kwesties waarbij professionele hulp geboden is.

 

Vraagt u zich wel eens af:

 • Waar moet ik op letten bij de verkoop van mijn bedrijf? En wat is mijn financiële positie na de verkoop?
 • Is mijn testament nog in orde en actueel en wie kan helpen bij het afwikkelen van mijn nalatenschap?
 • Wie helpt mijn partner bij het beheer van onze persoonlijke financiën als ik het zelf niet meer kan?
 • Zijn mijn wensen, doelen en dromen financieel haalbaar?

Bel dan vrijblijvend voor een eerste gesprek. Ook als u vragen heeft over uw belastingaangifte, omdat u bijvoorbeeld bent verhuisd, een erfenis of een schenking hebt ontvangen of gaat scheiden, dan help ik u graag.

Ik sta voor duidelijk en transparant advies. Ik weet complexe zaken altijd helder en correct in uw voordeel uit te leggen.

Barbara Bonnema

Eigenaar / Senior Adviseur

LEES TESTIMONIALS

Waar ik goed in ben?

Het bieden van inzicht, overzicht en rust in fiscale zaken

Mijn werkwijze ---------

U zult bij mij nooit voor verrassingen komen te staan. Ik houd van duidelijkheid en het verschaffen van inzicht en gemoedsrust. Dat betekent ook dat ik  altijd heldere afspraken met u maak over werkwijze en tarieven.

VRIJBLIJVEND EERSTE CONSULT

Ik nodig u graag uit voor een vrijblijvende kennismaking en een eerste inventarisatie op mijn kantoor in de Wilhelminastraat of bij u thuis.

DUIDELIJK PLAN EN TARIEF

Voor standaardwerk, zoals het verzorgen van uw aangifte, hanteer ik  vaste tarieven. Voor het overige leg ik u altijd eerst een adviesplan voor.

Meer informatie?

Vrijblijvend contact opnemen is eenvoudig. Gebruik onderstaand formulier,

of bel 023 532 9440.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

© 2020 . BabaraBonnema.nl .

Alle rechten voorbehouden

 • BELASTINGADVIES

   

  Belastingadvies   ---------

  Wanneer u met belastingtechnisch complexe zaken te maken heeft, zoals een scheiding, aankoop nieuwe woning of vertrek naar het buitenland, ben ik u graag van dienst. Ik kan de aangifte inkomstenbelasting voor u verzorgen, de opgelegde aanslagen controleren en de communicatie met de belastingdienst verzorgen.

  Goede communicatie met de belastingdienst

  Als de belastingdienst vragen heeft over uw aangifte kan ik namens u de communicatie verzorgen. Indien nodig wordt er bezwaar aangetekend tegen de opgelegde aanslag. Uiteraard alleen in de situatie dat u een pleitbaar standpunt heeft. Ik informeer u graag over de (on)mogelijkheden. De afweging van de kosten tegen de baten is daarbij een punt van overweging, hoewel duidelijkheid en gemoedsrust natuurlijk ook waardevol zijn.

  Inzicht in fiscale gevolgen

  Verkeert u in een situatie dat u nog een beslissing moet nemen, maar u kunt de fiscale gevolgen daarvan niet goed overzien? Dan kunt u ook bij mij terecht. Ik help u hoofdzaak van bijzaak te onderscheiden en de fiscale consequenties van een voorgenomen besluit inzichtelijk te maken. Een gesprek met mij over uw zorgen en vragen wordt altijd als verhelderend en informatief ervaren.

   

  MAAK CONTACT

 • FINANCIËLE PLANNING

   

  Financiële planning   ---------

  Professioneel advies bij uw Persoonlijk Financieel Plan

  Met een weldoordacht financieel plan krijgt u inzicht in het verloop van uw inkomen en vermogen in verschillende situaties. Het laat zien wat de financiële risico’s en kansen zijn in uw specifieke situatie en helpt u bij het nemen van beslissingen bij belangrijke gebeurtenissen. Denk aan de start of beëindiging van een onderneming, een huwelijk, een nieuwe woning, een bedrijfsoverdracht, schenkingen, (vroeg)pensioen, een echtscheiding, het aflossen van een hypotheek of het verblijf in een zorginstelling.

  Mijn aanpak

  Ik breng samen met u in kaart wat uw wensen en doelen zijn, of deze haalbaar zijn en aan welke punten u aandacht moet schenken. Zo komen we tot een plan waarin de financiële en fiscale aspecten zijn opgenomen. Gebeurtenissen die uw financiële situatie rechtstreeks kunnen beïnvloeden, houd ik steeds in het oog.

  Om voor u een Persoonlijk Financieel Plan op te stellen werk ik, als het nodig is, samen met andere deskundigen. Hierdoor kunt u rekenen op een gedegen en volledig plan waarin uw financiële toekomst met aandacht en zorg in kaart is gebracht.

  Uiteraard kunt u bij mij ook terecht voor de uitvoering van een financieel plan en de doorlopende bewaking ten guste van uw doelstellingen. Ook als dat plan door anderen is opgesteld.

   

  MAAK CONTACT

 • NALATENSCHAPPEN

   

  Nalatenschappen   ---------

  Ik bied ondersteuning bij nalatenschapsplanning en bij de feitelijke afwikkeling. Dat geeft rust en ruimte om uw leven richting te geven na een ingrijpende gebeurtenis. Ik help u daarbij.

  Vermogenskwesties onder controle

  Vermogensoverdracht is geen zaak van snelle beslissingen. Ingrijpende zaken vragen om weloverwogen keuzes. Bovendien zijn veel verschillende regelingen en eisen van toepassingen op vermogensoverdracht. Denk bijvoorbeeld aan de (fiscale) bedrijfsopvolgingsregeling en de verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning. Ik kan u als ondernemer of particulier bij uw vermogensoverdracht onder andere adviseren over de inrichting van uw testament, schenken en andere vormen van vermogensoverheveling bij leven.

  Regie

  Naast het bieden van ondersteuning aan de executeur en/of erfgenamen, kunt u mij rechtstreeks in uw testament aanwijzen als executeur. In die hoedanigheid neem ik na uw overlijden de regie ten aanzien van de afwikkeling van uw nalatenschap en zorg ik ervoor dat uw testament overeenkomstig uw wensen wordt uitgevoerd. Zeker bij complexe fiscale vermogensstructuren of vermogen in het buitenland neemt u uw nabestaanden hiermee zorg uit handen.

  Bent u op zoek naar een onafhankelijke executeur of gevolmachtigde en wilt u er zeker van zijn dat uw nalatenschap overeenkomstig uw wensen wordt afgewikkeld? Of hebt u behoefte aan professionele ondersteuning bij de afwikkeling van de nalatenschap van uw dierbare? Neem dan contact met mij op.

   

  MAAK CONTACT

 • ADMINISTRATIE

   

  Administratie   ---------

  Uw administratie is belangrijk en kan zeer nuttig blijken voor het onderbouwen van een bewijspositie, het afleggen van verantwoording, het verstrekken van informatie aan de belastingdienst, ter verkrijging van een hypotheek of bedrijfsfinanciering, voor het opstellen van een financieel plan, voor nabestaanden bij overlijden of als u door ziekte of ouderdom niet meer goed kan functioneren.

  Oplossingen op maat

  Voor mijn cliënten bied ik oplossingen op maat om ervoor te zorgen dat de persoonlijke financiële administratie op orde is en blijft. Daarbij kunt u denken aan:

  • Administratievoering ten behoeve van uw dagelijkse persoonlijke financiën;
  • Financieel management ten aanzien van complexere privé vermogens;

  De geboden oplossingen zijn altijd het resultaat van zorgvuldige inventarisatie en uitvoerige gesprekken met u en eventueel uw partner of kinderen. De gemaakte afspraken krijgen hun beslag in juridische documenten, zoals bijvoorbeeld een uitgebreid levenstestament, een notariële volmacht of benoeming tot bewindvoerder door de kantonrechter.  Hierdoor is ook naar derden duidelijk hoever mijn vertegenwoordigingsbevoegdheid betreffende uw zakelijke belangen gaat en onder welke voorwaarden er wordt gewerkt.

   

   

  MAAK CONTACT

BELASTINGADVIES

FINANCIËLE PLANNING

NALATENSCHAPPEN

ADMINISTRATIE

BEL OF MAIL

Neem contact met mij op. Ook voor een korte vraag bent u welkom. U kunt bellen, mailen of gebruik maken van het contactformulier.

VRIJBLIJVEND EERSTE CONSULT

Ik nodig u graag uit voor een vrijblijvende kennismaking en een eerste inventarisatie op mijn kantoor in de Wilhelminastraat of bij u thuis.

DUIDELIJK PLAN EN TARIEF

Voor standaardwerk, zoals het verzorgen van uw aangifte, hanteer ik  vaste tarieven. Voor het overige leg ik u altijd eerst een adviesplan voor.

DHR. VERBEEK
Baarn

Gepensioneerd

"Barbara heeft altijd weer een duidelijk verhaal."

 

De rapporten die Barbara opstelt zijn gedegen en overzichtelijk. Waar relevant zijn de antwoorden die zij geeft op de vragen die ik haar stelde zeer verhelderend en 'to the point'.

DHR. ANTHONY SCHULTZ
Aerdenhout

Gepensioneerd, DGA

"Gelet op de kwaliteit van de adviezen, en het daarmee behaalde voordeel, kan ik mr. Barbara Bonnema van harte aanbevelen."

 

Na het overlijden van mijn vrouw, heeft Barbara mij uitstekend geholpen met de afwikkeling van de nalatenschap.

MW. TRUDI DE BOER - VAN ONGEN
Nieuw Vennep

Weduwe

"Barbara heeft een duidelijk verhaal. Ik heb daardoor grip gekregen op de onverwachte nieuwe situatie."

 

Barbara neemt de tijd om mij alles rustig uit te leggen. Fijn ook dat zij beschikt over een groot inlevend vermogen zonder emotioneel te worden. In moeilijke tijden is zij in staat geweest om mij rust en vertrouwen te geven bij het nemen van mijn eigen beslissingen.

Neem contact met mij op. Ook voor een korte vraag bent u welkom. U kunt bellen, mailen of gebruik maken van het contactformulier.

Wilhelminastraat 50

2011 VN, Haarlem

023 5329440